מנהל תיכון הר-טוב

דלת פתוחה עם ריקי מגריסו- מנהלת חטה"ב להורים ולתלמידים העולים לכיתה ז'. 26/1/17 בין השעות 14:30-16:30 19/3/17 בין ה… https://t.co/vp4450o7ty

מנהל תיכון הר-טוב

מבחני קבלה למחול יתקיימו ב-5/7/2017 מבחני קבלה למוזיקה יתקיימו ב- 1/3/2017 הרשמה לבית הספר תחל מ- 15/3/2017 https://t.co/CQLxAIx3AQ

מנהל תיכון הר-טוב

12-13.3.17 -מבחני קבלה למגמת המוזיקה הרטוב לתלמידים אשר יהיו ב-ז' בשנת תשע"ח. המבחנים יערכו במרכז אומנויות יד חריף… https://t.co/ZSVtEUNqsC